nhà Sn 143 Thân Đức luận ngô quyền Tp BG
nhà Sn 143 Thân Đức luận ngô quyền Tp BG
https://www.chotot.com/bac-giang/thue-van-pho...
5.000.000VND
ChoTot.com 20 ngày trước
Đất nền
Đất nền
https://www.chotot.com/bac-giang/sang-nhuong-...
1.000.000VND
ChoTot.com 1 month trước
mặt bằng
mặt bằng
https://www.chotot.com/bac-giang/thue-van-pho...
50.000.000VND
ChoTot.com 2 tháng trước
mặt bằng
mặt bằng
https://www.chotot.com/bac-giang/thue-van-pho...
3.500.000VND
ChoTot.com 2 tháng trước
mặt bằng kinh doanh, văn phòng!
mặt bằng kinh doanh, văn phòng!
https://www.chotot.com/bac-giang/thue-van-pho...
5.000.000VND
ChoTot.com 2 tháng trước
Mặt bằng kinh doanh
Mặt bằng kinh doanh
https://www.chotot.com/bac-giang/sang-nhuong-...
1.000.000VND
ChoTot.com 2 tháng trước
mặt bằng làm nhà xưởng 8000m2
mặt bằng làm nhà xưởng 8000m2
https://www.chotot.com/bac-giang/sang-nhuong-...
Liên hệ
ChoTot.com 2 tháng trước
Đất nền mặt bằng làm công xưởng
Đất nền mặt bằng làm công xưởng
https://www.chotot.com/bac-giang/sang-nhuong-...
Liên hệ
ChoTot.com 2 tháng trước
Nhà xưởng
Nhà xưởng
https://www.chotot.com/bac-giang/thue-van-pho...
Liên hệ
ChoTot.com 2 tháng trước