Bộ 5 trống đồ chơi Jazz Drum

http://www.123mua.vn/1860178/2800863/bo-5-trong-do-choi-jazz...

Bộ 5 trống đồ chơi Jazz Drum được thiết kế y như thật với đầy đủ các loại trống mà một tay trống Rock and Roll chuyên nghiệp hay dùng. Bộ 5 trống đồ chơi Jazz Drum bao gồm: 1 trống bass đường kính 40 cm kèm bàn đạp, 2 trống trung đường kính 22cm, 2 trống nhỏ đường kính 16 cm treo 2 bên trống bass, 2 cái chập cheng (đường kính 22,5cm và 27,5cn), 2 dùi trống và 1 ghế ngồi. Bộ trống phát âm thanh sống động như thật.

fa975f63f1c931a2a3add2bbb49a4f08.jpg

Cùng danh mục