Freesize từ 55kg đổ lại mặc vừa.

http://docugiare.vn/ban-thoi-trang-nu-quan-can-tho/freesize-...

Thông số Nhóm sản phẩm Thời trang nữ Loại sản phẩm Quần

Đồ bộ 55kg đổ lại mặc vừa chất liệu cát hàn quần dài.

Cùng danh mục