Quần lửng nữ, dài trên gối màu đen - 8000402135

http://www.yes24.vn/quan-lung-nu-dai-tren-goi-mau-den-800040...

THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU:

Với chức năng kinh doanh và sản xuất các sản phẩm về quần áo bơi và quần áo tắm, Công ty thời trang áo tắm Lan Hạnh từ lâu đã chiếm lĩnh được thị phần rộng lớn. Sản phẩm của Lan Hạnh không những chỉ được ưa chuộng và tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn đáp ứng được những yêu cầu của các thị trường khó tính như xuất khẩu sang Mỹ (chiếm đến 95%) và 5% còn lại được xuất khẩu sang E.U.

 

Quần lửng nữ, dài trên gối màu đen - 8000402135

 

 

Quần lửng nữ, dài trên gối màu đen - 8000402135

Quần lửng nữ, dài trên gối màu đen - 8000402135

 

 

 

Quần lửng nữ, dài trên gối màu đen - 8000402135

Cùng danh mục