Set dĩa gốm xưa Pháp DIGOIN 1960s

http://phocovat.phomuaban.vn/index.php?mod=detail&cat=510&sc...
Set dĩa Pháp xưa DIGOIN France. 1960s💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝- Đk 22cm, sâu lòng. Hoa văn vẽ vàng, viền dĩa vàng.- Logo hình chiếc quạt xòe.- Men còn sáng đẹp, lành như mới.💝💝 Giao lưu: 600k 5 cái         

Cùng danh mục