Tách, chén Pháp xưa VERECO 1960s. Xanh lá

http://phocovat.phomuaban.vn/index.php?mod=detail&cat=510&sc...
Tách, chén Pháp xưa VERECO 1960s.🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐Thủy tinh màu, xanh lá cây. Dưới tách và chén có đóng chữ Vereco France. Còn lành nguyên đẹp.- 2 tách và 2 dĩa lót- 6 chén: cao 6, miệng 11cmGiao lưu: 750k bộ như hình        Thông tin tham khảo:  Sửa lần cuối lúc 22:36 18/11/2017 | Up 3 lần, lần cuối lúc 16:53 18/11/2017

Cùng danh mục